Privacybeleid

Danone weet dat je er belang aan hecht hoe je persoonsgegevens worden gebruikt en wij erkennen het belang van de bescherming van je privacy.

Deze privacyverklaring legt uit hoe Danone S.A. en al zijn dochterondernemingen ('Danone') je persoonsgegevens verzamelen en beheren. Ze bevat informatie over welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, waarom we ze nodig hebben en hoe dat voordelig kan zijn voor jou.

Neem hier contact met ons op als je vragen of opmerkingen hebt, of als je een verzoek wilt indienen over je rechten als betrokkene.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 6 oktober 2017

Basisprincipes en onze privacyverklaring

Bij Danone vinden we het belangrijk dat je recht op privacy gerespecteerd wordt. We willen de persoonsgegevens waarover we beschikken beschermen, je persoonsgegevens op een verantwoorde manier beheren en transparant zijn over onze praktijken. Je vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom houden we ons aan de volgende basisprincipes:

 • Je bent niet verplicht om persoonsgegevens met ons te delen. Echter, als je daarvoor kiest, is het mogelijk dat we je bepaalde diensten of producten niet kunnen aanbieden;
 • We verzamelen en verwerken gegevens enkel voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring, of voor specifieke doeleinden die we je meegedeeld hebben en/of waarvoor je toestemming gegeven hebt;
 • Ons doel is om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken;
 • Als we je persoonsgegevens toch bijhouden, willen we die zo correct en actueel mogelijk houden.
 • Als we de verzamelde persoonsgegevens niet langer nodig hebben en bij wet niet verplicht zijn om ze te bewaren, zullen we alles doen wat we kunnen om ze te verwijderen, te vernietigen of permanent los te koppelen van je  identiteit.
 • Je persoonsgegevens zullen niet gedeeld, verkocht, verhuurd of onthuld worden aan andere partijen dan diegene beschreven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen bepaalde persoonsgegevens afhankelijk van het doeleinde en het product of de dienst die we je aanbieden.

Over het algemeen kunnen we rechtstreeks de volgende persoonsgegevens van jou verzamelen:

 1. Persoonlijke contactgegevens zoals je naam, e-mailadres, fysieke adres en telefoonnummers;
 2. Logingegevens van je account, zoals je gebruikersnaam, e-mail en wachtwoord. Die hebben we nodig om een persoonlijk gebruikersaccount aan te maken in een van onze online community’s;
 3. Communicatie met ons, zoals details van onze gesprekken via chat, met de helpdesk en/of klantendienst;
 4. Demografische informatie zoals je leeftijd, geslacht en levensstijl. Levensstijl omvat bijvoorbeeld je voorkeur voor bepaalde producten die we aanbieden, en je interesses gelinkt aan die producten;
 5. Zoekgeschiedenis zoals bezochte pagina’s, de datum en locatie van je bezoek, en IP-adres;
 6. Betaalinformatie voor aankopen in een van onze webshops. Betaalinformatie omvat in het algemeen factuurnaam en -adres, en betaalgegevens zoals je kredietkaartgegevens of rekeningnummer.
 7. Informatie gerelateerd aan je gezondheid;
 8. Informatie over andere mensen, zoals persoonsgegevens van je gezinsleden, wanneer je dergelijke informatie rechtstreeks met ons deelt.
 9. Profielen op sociale media;
 10. Als je ooit solliciteert voor een job bij ons, zullen we bijkomende persoonsgegevens verzamelen zoals je  werkverleden, opleidingsachtergrond en referenties van andere werkgevers.

We kunnen ook indirect gegevens over jou verzamelen wanneer:

 1. je inhoud deelt op sociale media, websites of toepassingen gerelateerd aan onze producten, of wanneer je reageert op ons promotiemateriaal op sociale media; of
 2. we persoonsgegevens over jou lezen of verzamelen wanneer we informatie lezen die door andere websites verzameld is (we kunnen bijvoorbeeld een advertentie op een website van derden plaatsen, en wanneer je op die advertentie klikt, kunnen we informatie over jou en andere websitebezoekers ontvangen. Zo kunnen we het bereik en succes van die advertentie meten).

Waarom verzamelen en gebruiken we je persoonsgegevens?

We verzamelen je persoonsgegevens zodat we je de beste online ervaring en een kwaliteitsvolle klantenservice kunnen aanbieden. Meer specifiek zouden we je persoonsgegevens kunnen verzamelen, bijhouden en gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. Om je betalingen te verwerken als je een van onze producten koopt, om je te informeren over de status van je bestelling, om je vragen en verzoeken te beantwoorden en om klachten te beoordelen en af te handelen;
 2. Om je vragen te verwerken en te beantwoorden of om contact met jou op te nemen om je vragen en/of verzoeken te beantwoorden;
 3. Om onze producten, diensten, communicatiemethoden en de werking van onze websites te ontwikkelen en te verbeteren;
 4. Om informatie met jou te delen en om je registratie en/of inschrijving voor onze nieuwsbrief of andere communicatie te beheren;
 5. Om onze dagelijkse bedrijfsbehoeften te beheren in verband met je deelname aan wedstrijden, sweepstakes of promotionele activiteiten of verzoeken;
 6. Om de identiteit van individuen te verifiëren die met ons contact opnemen via telefoon, elektronische of andere middelen;
 7. Voor interne opleidingsdoeleinden en kwaliteitsgarantie;
 8. Om de interesses, wensen en veranderende behoeften van klanten te begrijpen en te beoordelen zodat we onze website, huidige producten en diensten kunnen verbeteren en/of nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen;
 9. Om je als klant gepersonaliseerde producten en communicatie aan te bieden en producten aan te raden;

We hebben je persoonsgegevens mogelijk ook nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of in het kader van een contractuele verbintenis die we met jou hebben.

Wanneer we persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden of andere doeleinden verzamelen en gebruiken, lichten we je voor of tijdens het verzamelen in.  

Waar nodig vragen we je toestemming om de persoonsgegevens te verwerken. Als je toegestemd heeft met de verwerking, heb je het recht om je toestemming op ieder moment weer in te trekken.

Je rechten

Omdat we je persoonsgegevens verwerken, heb je een aantal rechten en heb je het recht om die op eender welk moment uit te oefenen. Hieronder hebben we een overzicht van die rechten gemaakt en leggen we uit wat die voor jou betekenen. Je kunt je rechten uitoefenen via onze contactpagina.

Het recht om je persoonsgegevens in te kijken en te corrigeren

Je hebt het recht om op ieder moment je persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of bij te werken. We begrijpen hoe belangrijk dat is. Als je je rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen via onze contactpagina.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je persoonsgegevens zijn overdraagbaar. Dat betekent dat ze elektronisch verplaatst, gekopieerd of overgebracht kunnen worden. Dit recht is echter enkel van toepassing wanneer:

 1. a) Je toestemming gegeven hebt voor de verwerking;
 2. b) De gegevens verwerkt worden om een contract uit te voeren;
 3. c) De gegevens automatisch verwerkt worden;

Indien je je recht op gegevensoverdraagbaarheid wenst uit te oefenen, gelieve dan contact met ons op te nemen via onze contactpagina.

Het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen

Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen indien:

 1. je persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze verzameld hebben; of
 2. je de toestemming die je ons gegeven had om je persoonsgegevens te verwerken intrekt, en er geen andere juridische grond is om die persoonsgegevens te verwerken; of
 3. je bezwaar maakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden; of
 4. je bezwaar maakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor gerechtvaardigde belangen van Danone (zoals het verbeteren van de algemene gebruikerservaring op websites);
 5. de persoonsgegevens niet conform de wet verwerkt worden; of
 6. je persoonsgegevens verwijderd moeten worden om aan de wetgeving te voldoen.

Als je de persoonsgegevens die we over jou bijhouden wilt verwijderen, geef ons dan een seintje en we zullen redelijke stappen ondernemen om conform de wettelijke vereisten op je verzoek in te gaan.

Als we de verzamelde persoonsgegevens niet langer nodig hebben en bij wet niet verplicht zijn om ze te bewaren, zullen we al het mogelijke doen om ze te verwijderen, te vernietigen of permanent los te koppelen van je identiteit.

Het recht op een beperking van de verwerking

Je hebt het recht om op ieder moment de verwerking van je persoonsgegevens te beperken als:

 1. je vindt dat de persoonsgegevens die wij van jou hebben niet correct zijn; of
 2. de persoonsgegevens niet conform de wet verwerkt worden en je wilt dat we ze slechts beperkt verwerken in plaats van ze volledig te verwijderen; of
 3. we je persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze verzameld hadden, maar je ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims; of
 4. je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens en wacht op de bevestiging dat je belangen in verband met dat bezwaar zwaarder wegen dan de legitieme gronden voor de verwerking van je gegevens.

Als je de verwerking van je persoonsgegevens wenst te beperken, geef ons dan een seintje en we zullen redelijke stappen ondernemen om conform de wettelijke vereisten op je verzoek in te gaan.

Het recht van verzet

Je hebt het recht om je op ieder moment te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Gelieve contact met ons op te nemen via onze contactpagina.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie

Je hebt het recht om rechtstreeks bij een toezichthoudende instantie een klacht in te dienen over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken.

Hoe we je persoonsgegevens beschermen

We weten dat de bescherming van je persoonsgegevens belangrijk is. We doen ons uiterste best om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, aantasting, ongeoorloofde toegang, aanpassingen of openbaarmaking. We hebben een paar veiligheidsmaatregelen genomen die moeten helpen om je persoonsgegevens te beschermen. We hebben bijvoorbeeld een toegangscontrole ingesteld, gebruiken firewalls en veilige servers, en versleutelen persoonsgegevens.

Het delen van je persoonsgegevens

Wanneer we je persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen en andere organisaties, vergewissen we ons ervan dat we dat enkel doen met organisaties die je persoonsgegevens beveiligen en beschermen. Bovendien moeten dergelijke organisaties voldoen aan de geldende privacywetgeving, op dezelfde of een gelijkaardige manier als wij.

Je persoonsgegevens zullen niet gedeeld, verkocht, verhuurd of onthuld worden aan andere partijen dan diegene beschreven in deze privacyverklaring. We kunnen je gegevens wel delen als dat door wet en/of overheidsinstanties vereist wordt. 

Je persoonsgegevens zullen met de volgende derde partijen gedeeld worden, voor de beschreven doeleinden:

Categorie van derde partijen:

Gegevenstype:

Doeleinden:

Google Analytics

Gegevens over gedrag op website (bijv. bezochte webpagina’s, duur van het bezoek))

Door het gebruikersgedrag op een website te analyseren, kunnen we je ervaring verbeteren

 

Gegevens internationaal delen

Persoonsgegevens kunnen eventueel buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt worden. In dat geval zal Danone ervoor zorgen dat deze gegevensverwerking buiten de grenzen beschermd wordt door gepaste beveiligingen.

Dit zijn de beveiligingen waarmee we gegevensverwerking buiten de grenzen beschermen:

 1. Modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze gestandaardiseerde contractbepalingen voorzien voldoende beveiliging om te voldoen aan de correctheids- en veiligheidsvereisten van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming; of
 2. certificaten die aantonen dat derden buiten de EER persoonsgegevens verwerken op een manier die overeenstemt met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die certificaten worden ofwel door de Europese Commissie, een bevoegde toezichthoudende instantie of een bevoegde nationale accreditatie-instelling goedgekeurd in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Voor sommige diensten en producten is het mogelijk dat we je persoonsgegevens met geautomatiseerde middelen verwerken. Dit betekent in essentie dat beslissingen automatisch gemaakt worden, zonder menselijke tussenkomst.

We kunnen je persoonsgegevens ook voor profileringsdoeleinden verwerken, om je gedrag op onze website of je interesse in bepaalde producten te voorspellen.  

Als we dergelijke methodes willen gebruiken, zullen we je daar natuurlijk over inlichten en zullen we je de kans geven om op voorhand je bezwaar tegen deze processen te uiten. Je mag altijd contact met ons opnemen voor meer informatie over dergelijke verwerking.

Cookies en andere technologieën

We kunnen ook persoonsgegevens over jou verzamelen door middel van cookies en andere technologieën. Dit gebeurt wanneer je onze websites of de websites van derden bezoekt, onze online promoties bekijkt of mobiele toepassingen van ons/derden gebruikt. Het kan dan over de volgende informatie gaan:

 1. a) Informatie over je apparaat, browser en besturingssysteem;
 2. b) Het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt;
 3. c) Welke van onze webpagina’s je bezocht hebt;
 4. d) Links waarop je klikt tijdens de interactie met onze diensten.

Zie onze cookieverklaring voor meer informatie.

Hoe contact met ons opnemen

Gelieve contact met ons op te nemen via onze contactpagina indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt in verband met deze privacyverklaring of de verwerking van je persoonsgegevens.