Onze duurzame initiatieven

We hebben alles aan de natuur te danken, dus we zetten alles op alles om haar te beschermen en te behouden.

Onze aanpak

We zijn trots dat we het heft in handen nemen en verandering in gang zetten, maar we doen het niet alleen. We zijn immers van mening dat meer passie voor meer vooruitgang zorgt. Met dat in het achterhoofd dagen we onszelf uit en willen we ook andere sectoren, consumenten, merken en overheden betrekken. We gaan van ‘wij kunnen het oplossen’ naar ‘we kunnen het samen oplossen.’

evian streeft naar duurzaamheid en focust daarbij op 3 pijlers:

Verpakking en recyclage

Meer informatie

Bescherming van de bron

Meer informatie

Klimaat

Meer informatie