De planeet

Steunend op een vooruitstrevende instelling en een langetermijnengagement voor duurzame ontwikkeling, zien we erop toe dat we in elke fase van de levenscycli van onze producten zo duurzaam mogelijk te werk gaan.

 

Sinds 25 jaar, laat evian zich gelden door ambitieuze milieudoelstellingen centraal te plaatsen in zijn merkstrategie en dit in lijn met innovatieve projecten.

 

Vanuit onze wens om altijd zo goed mogelijk aan de behoeften van onze consumenten in meer dan 140 landen te voldoen, steunt onze duurzame doelstelling op 3 pijlers: waterreserve, CO2-voetafdruk en de circulaire economie.

Ontdek waar de magie gebeurt. Volg de weg die elke druppel evian aflegt:

WATERRESERVE

Het verregaande engagement van evian voor duurzame ontwikkeling

 

Omdat evian alles aan de natuur te danken heeft, werkt het merk samen met hydrogeologen om de waterreserve voor de toekomstige generaties op een duurzame manier te beheren. We respecteren de natuurlijke cyclus van het water en, zoals de wet het voorschrijft, nemen we nooit meer dan wat de natuur ons geeft.

 

In 1992 stond evian samen met 13 gemeenten rond het impluvium aan de wieg van de Association de Protection de l'Impluvium de l'Eau Minérale evian (APIEME).
De publiek-private samenwerking zet zich nu al meer dan 25 jaar in om de ontwikkeling van het grondgebied en het behoud van de bron van het natuurlijk mineraalwater evian met elkaar te verzoenen. De APIEME werkt bijvoorbeeld samen met de landbouwers in de streek om concurrentiële, maar milieuvriendelijke landbouwpraktijken te steunen.

 

Dankzij de acties op het impluvium ten gunste van de milieubescherming werd evian in 2008 het eerste natuurlijk mineraalwater waarvan het impluvium op de lijst van internationaal belangrijke waterrijke gebieden terechtkwam, dankzij de conventie van Ramsar, een partner van Unesco.

KOOLSTOF

evian: het eerste merk van de groep Danone dat tegen 2020 CO2-neutraal zal zijn.

 

Als maatschappelijk verantwoord merk zet evian zich in voor de vermindering van zijn ecologische voetafdruk in alle stappen van de levenscyclus van zijn flessen, van het ontwerp tot de productie en van het transport tot de recyclage.

 

We werken voortdurend actief aan de vermindering van onze CO2-uitstoot door middel van een sterk actieplan.
Naast het globale actieplan voor de vermindering van onze CO2-uitstoot werkt evian sinds 2008 samen met het Livelihoods Carbon Fund, dat wil bijdragen tot de bescherming en het herstel van op water gebaseerde ecosystemen en dat met lokale gemeenschappen wil samenwerken.

 

Door onze acties voor de vermindering van onze uitstoot in combinatie met de creatie van koolstofkredieten met het Livelihoods Carbon Fund, doen we er alles aan om tegen 2020 alle producten van ons merk CO2-neutraal te maken.
In 2017 bereikten we al twee doelstellingen als antwoord op de globale ambitie van de groep: de certificaten "CO2-neutraal" door het Carbon Trust voor onze bottelarij in Evian-les-Bains en voor onze activiteiten in Noord-Amerika (de Verenigde Staten en Canada).

We aim for zer
Zero plastic bottle waste