evian en het milieu

De fles

Levensduur van een fles evian

Het objectief van evian is dat haar flessen op hun beurt weer een grondstof worden en zo een tweede leven krijgen. Onze teams zetten zich al meer dan twintig jaar in om de impact van de evian-flessen op het milieu gedurende hun hele levensduur te beperken. Ontdek onze concrete acties.

Introductie: de functies van de fles

De fles dient als een soort beschermhuls die de kwaliteit van het evian-water en haar originele zuiverheid beschermt, van de productie tot het moment dat ze op tafel staat.

De verpakking speelt een essentiële rol opdat de consument kan genieten van het natuurlijk mineraalwater evian zoals het bij de bron ontspringt:

 1. beschermt de zuiverheid en de kwaliteit van het natuurlijk mineraalwater en dus de voedselveiligheid van de consumenten;
 2. garandeert veilig transport van het natuurlijk mineraalwater van de fabriek naar de consument;
 3. informeert de consument met behulp van de toelichting op het etiket;
 4. past zich aan aan verschillende gebruiksmomenten dankzij een goed doordacht gebruiksvriendelijk ontwerp.

Eco-opvatting

Op de evian-productiesite brengt het Centre International d’Expertise sur l’Eau (CIELE) onze interne internationale onderzoekers samen. Vanaf wanneer er een nieuwe verpakking ontworpen wordt, worden alle levensfases grondig onderzocht (ontwerp, productie, transportvoorwaarden), met als doel de impact op het milieu te reduceren.

Door middel van een goed ontwerp en een optimale materiaalverdeling zoeken de onderzoekers van CIELE een manier om het gewicht van de flessen te beperken. De gebruikskwaliteit blijft hierbij altijd gewaarborgd.

Bij een standaardfles van 1L zijn de onderzoekers van CIELE er tussen 2008 en 2014 in geslaagd om het aantal gram PET (polyethyleentereftalaat) met 11% te verminderen.

Grondstoffen

PET (polyethyleentereftalaat)

evian-flessen bevatten PET (polyethyleentereftalaat), een 100% recycleerbare stof.

PET is een inert, onveranderlijk en neutraal soort plastiek. Door de eigenschappen van PET blijven de kwaliteiten van het natuurlijk mineraalwater evian behouden. Ook staat evian garant voor de productie van lichte verpakkingen.

Weetje: evian is één van de eerste merken van natuurlijk mineraalwater dat van PVC naar PET overgestapt is. Dit gebeurde in 1995.

Gerecycleerd plastiek (rPET)

evian werkt actief aan de verhoging van het percentage gerecycleerd plastiek (rPET) in de flessen.

Het is één van de eerste Franse merken van natuurlijk mineraalwater dat in 2008 rPET afkomstig van gesorteerde afvalinzameling en recyclage in haar flessen integreerde.

Belangrijke cijfers: We doen er alles aan om, in samenwerking met onze leveranciers, het rPET-percentage in onze flessen te verhogen, zodat we tegen 2020 gemiddeld 25% rPET in onze flessen gebruiken.

Plantaardig plastiek

Het Centre international d’expertise sur l’eau (CIELE) van Danone voert ook onderzoek uit naar de productie van een fles die voor 100% uit plantaardig materiaal bestaat.

In 2014 heeft evian de “goutte evian” (de evian-druppel) gelanceerd, bedoeld voor mensen in de stad. Deze verpakking is een plastieken mini-flesje zonder dop en wordt gesloten door middel van een afsluitfolie. De “goutte evian” bestaat uit plastiek met 30% plantaardig materiaal.

Productie

De fles wordt gefabriceerd in de evian-fabriek, dicht bij de bron.

Om de prestaties en duurzaamheid ervan te verzekeren, heeft de evian-fabriek een geïntegreerd beheersysteem ontwikkeld, waarin zijn opgenomen:

 • kwaliteit (ISO 9001);
 • milieu (ISO 14001);
 • voedselveiligheid (ISO 22000);
 • energie (ISO 50001).

De evian-fabriek beschikt over een station voor de plantaardige en minerale behandeling van afvalwater.

Dit innovatieve station houdt zich bezig met het natuurlijk zuiveren (zonder gebruik van chemische producten) van industrieel afvalwater van de productiesite, voornamelijk voor stikstof- en fosforhoudende bestanddelen.

Transport

De evian-fabriek beschikt over een van de grootste privé-stations van Frankrijk.

Om de CO2-voetafdruk van het transport te beperken, werden in 2015 bijna 60% van de evian-flessen per trein vanuit de fabriek vervoerd.

Verbruik

evian biedt een breed gamma aan flessen aan, zodat deze aangepast zijn aan elk soort gebruik en elke gelegenheid, en die uitnodigen tot hydratatie.

Hydratatie is waar het bij ons om draait. Ons doel is om onze gebruikers al van jongs af aan te begeleiden en ervoor te zorgen dat ze goede en gezonde hydratatiegewoontes ontwikkelen waar ze hun leven lang van zullen profiteren.

Collectie

Inzameling van verpakkingen en tweede leven voor de flessen

De evian-flessen die correct worden gesorteerd, komen in aanmerking om een tweede leven te hebben.

evian heeft zich als doel gesteld om flessen een tweede leven te geven door flessen te sorteren, en zet zich in voor diverse lokale initiatieven.

België, koploper van inzameling en sortering van afval in Europa

Volgens een onderzoek van Eurostat* zijn de Belgen de beste leerlingen op gebied van het sorteren van afval:

* Het recycleren van huishoudelijk en industrieel verpakkingsafval (Eurostat 2013)

Vacances Propres in Frankrijk: Danone met evian, voorloper op het gebied van preventie van zwerfvuil

Sinds 1971 gaat Antoine Riboud, toen directeur van BSN, samen met andere grote organisaties van consumptiegoederen en verpakkingen de uitdaging in de strijd tegen zwerfvuil aan, zowel voor ons als voor het milieu. Ze besloten een vereniging en een campagne met dezelfde naam op te richten: Vacances Propres.

“Vacances Propres” heeft als missie:

 • om op efficiënte wijze bij te dragen aan de vermindering van zwerfvuil (alle afval dat door burgers in de natuur wordt weggegooid);
 • om met de hulp van de betrokken gemeentes de bewustwording van burgers te bevorderen en de burgers te stimuleren om hun afval op de hiervoor bedoelde plaatsen weg te gooien;
 • alle belangrijke spelers voor dit gemeenschappelijke doel bijeen te brengen.
Meer informatie

In België hebben Fost Plus (VZW met als doel selectieve afvalinzameling, sortering en recyclage te promoten, coördineren en financieren) en het VIWF (Koninklijk Verbond van de Industrie van Waters en Frisdranken) – waar Danone lid van is – in 2015 een actieplan opgesteld tegen zwerfvuil, en in het bijzonder de campagne tegen zwerfvuil ondersteund die georganiseerd werd in april 2016.

85% van het zwerfvuil dat tijdens deze campagne in PMD zakken werd opgehaald (op 15-16-17 april 2016), waren blikjes. De rest van het opgehaalde zwerfvuil voor PMD bestond uit plastieken flessen en drankkartons.

Meer informatie

Het stimuleren van afval sorteren met LemonTri

Sinds 1992 werken evian en de organisatie Eco-Emballages samen om innovatieve recyclageoplossingen te vinden voor Frankrijk en om ze in de praktijk toe te passen, zoals Lemon Tri.

Lemon Tri ontwikkelt innovatieve en bevorderende systemen waarmee de inzameling van afval en de recyclage van drankverpakkingen worden gestimuleerd, en van plastiek flessen (PET) in het bijzonder. evian en Lemon Tri, partners sinds 2015, hebben als objectief om alle flessen bij alle evian evenementen te verzamelen. In algemene zin streven ze ernaar om het sorteren van afval bij consumptie buitenshuis verder te ontwikkelen, om op die manier het percentage gerecycleerd afval  te laten stijgen.

Meer informatie

Recyclage

Het doel van evian is om van de PETfles een echte grondstof te maken en om ervoor te zorgen dat al onze flessen een tweede leven krijgen. Recyclage is alleen mogelijk als de flessen door de consumenten worden gesorteerd. Daarom wil Danone met evian graag bijdragen aan de ontwikkeling van recyclageoplossingen en aan de bewustwording van consumenten omtrent het sorteren van afval.

Het beheer van verpakkingsafval met Eco-Emballage

Danone heeft in 1992 in Frankrijk de milieuvriendelijke organisatie Eco-Emballage mede helpen oprichten, en heeft een pioniersrol gespeeld bij de opzet van “De Gedeelde Verantwoordelijkheid van de Producent” (Responsabilité Elargie du Producteur) voor het beheer van verpakkingsafval. Dit concept is nu in 22 landen van de Europese Unie geïmplementeerd en actief in 27 landen over de hele wereld. Het Groene Punt logo, symbool van het initiatief van Eco-Emballage, betekent dat de producent financieel bijdraagt aan de inzameling, het sorteren en de recyclage van verpakkingen.

Meer informatie: de eco-organisatie Eco-Emballage garandeert de aansturing van het nationaal initiatief voor het sorteren van afval en de recyclage van huishoudelijke verpakkingen. Eco-emballage, een privébedrijf dat erkend wordt door de staat, houdt zich bezig met de  gedeelde verantwoordelijkheid van de producent in de verpakkingsbranche.

Het doel is om een zo efficiënt mogelijk plan aan te bieden, zowel op vlak van milieu als op sociaal gebied, aan een correcte prijs. Het Groene Punt is een garantie voor de consument dat de producent financieel bijdraagt aan de inzameling, het sorteren en de recyclage van verpakkingen. Eco-Emballages zorgt op dit moment voor het inzamelen van 40% van het afval in Frankrijk.

In België is Danone mede-oprichter van de VZW Fost Plus, die sinds 1994 bestaat. Ook financiert Danone dit systeem door bij te dragen aan het Groene Punt-programma.
De rol van de non-profit organisatie Fost Plus, die erkend wordt door de Belgische overheid, is het promoten, coördineren en financieren van selectieve inzameling, het sorteren van afval, en de recyclage van huishoudelijk afval in België. In 2015 heeft Fost Plus gezorgd voor het recycleren van 86,3% van het huishoudelijke afval in België.

De gesorteerde evian-flessen worden omgezet in gerecycleerd plastiek:

Al onze flessen en doppen kunnen worden gerecycleerd. Bepaalde flessen kunnen gerecycleerd worden tot nieuwe flessen, een ander deel kan worden benut om andere voorwerpen te produceren. Zelfs als het niet in bottle-to-bottle is (dat wil zeggen om nieuwe flessen te maken), kunnen onze flessen dus worden benut. Onze prioriteit is om actief bij te dragen aan recyclage en aan de kringloopeconomie van plastiek.

Zo krijgen de flessen meerdere levens!